iskolánk - archívum - pályázatok - dokumentumok - képzéseink - elérhetőség - órarendek - tananyag - munkatársak - általános iskola

A DIGITÁLIS TÉMAHÉT LEÍRÁSA

Bevezető

A projekt megvalósításának napja április 11-re, a magyar költészet napjára esett, így a projekt központi tartalmi eleme és megvalósítása a költészet, ezen belül is a roma/cigány költészet mélyebb megismerésére, feldolgozására vonatkozott. Ez utóbbi elem azért is kiemelten fontos számunkra, mert intézményünkben roma/cigány nemzetiségi oktatás folyik, melynek integráns része a roma/cigány nemzetiségi kultúra oktatása, ápolása.

A tervezett projektnek alapvető célja a különböző kompetenciák fejlesztése volt, melyet sokféleképpen és az élményszerű tanítás-tanulás folyamatait követve igyekeztünk megvalósítani. Intézményünk hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákokkal foglalkozik, akiknek a tanuláshoz és az iskolához kapcsolódó motivációit a legkorszerűbb eszközökkel és módszertannal igyekszünk erősíteni.

A tervezett feladatok során az intézmény tanulói tabletjeit vettük igénybe, melyeket egyébként is rendszeresen használunk, de most a 7 órás projekt minden elemét az eszközhasználat köré szerveztük.

 

Leírás, megvalósítás

A projekt 3 fő részre tagolódott. Az első rész az online, internetes térben elérhető információk közötti eligazodást, tájékozódást fejlesztő kérdőív segítségével a szövegértés-szövegalkotás kompetenciáinak fejlesztését erősítette. A kérdések alapján válogatni és szűrni kellett az interneten felelhető információk közül a feladatok helyes megoldásához. A válaszok keresésével a tanulók megismerkedtek József Attila számos versével, és a költészet napi ünnep kialakulásának körülményeivel. A feladatlap utolsó része egy József Attila kötet borítójának létrehozására vonatkozott, mely során a tanulóknak további internetes kutatást, keresést kellett folytatniuk, de emellett a kreativitásukra is nagyon nagy szükség volt a sikeres feladatmegoldáshoz. A projektnek ez az eleme 2 órát vett igénybe.

A projekt második szakaszában Lakatos Menyhért író regényes életrajzának kivonatát dolgozták fel a tanulók csoportmunkában, a google Diák alkalmazás segítségével. Az elkészült PPT formátumú bemutatókat levetítettük és pontoztuk. Az elvégzendő feladat igényelte a szövegértés, szövegalkotás, a digitális és esztétikai-művészeti kompetenciák használatát. A projektnek ehhez a szakaszához tartozott egy kiegészítő feladat, amely során egy alkalmazás használatával a tanulóink a pontos kifejezőkészségüket fejleszthették. Egy tanuló az egyik tanulói tableten futtatott alkalmazás segítségével utasításokat adott tanulópárjának, akinek zene szólt a fülében, így az adott utasításokat csak olvasva követhette a kezében tartott tableten, amelyen futott a szövegleíró program. Az utasítások segítségével a tanulónak meg kellett találnia a könyvtári polcokon egy olyan könyvet, amelybe előzőleg az utasításokat adó tanuló elrejtette József Attila Eszmélet című versének egy részletét. A kétórás PPT készítés közben a csoporttagoknak jól esett a játékos feladat és a mozgás, mely közben fejlesztették társas készségeiket.

A projekt harmadik szakasza egy olyan, a tanulók által készített videó létrehozására vonatkozott, ahol az volt a feladata, hogy keressenek az interneten egy számukra tetsző Jónás Tamás verset, amelyet feldolgoznak, és részleteit, vagy az egész szöveget videóklipként elkészítik. A feladaton csoportban dolgoztak a tanulók, és elvárás volt, hogy egyedi környezet, zene és effektek is kísérjék a verset, amelyet a csoport valamelyik tanulójának kellett előadnia. Az elkészült videókat levetítettük, és értékeltük egymás munkáit. A nap végén minden résztvevő tanuló összegezte tapasztalatait.

 

Célok

A projekt céljai közül kiemelhető a tablet és internethasználat fejlesztése, az alapkompetenciák erősítése, az ismeretszerzés és feldolgozás módszereinek fejlesztése, a kreatív készségek erősítése, kibontakozásuk segítése.