iskolánk - archívum - pályázatok - dokumentumok - képzéseink - elérhetőség - órarendek - tananyag - munkatársak - általános iskola


AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

A bázisintézményi kapcsolattartó elérhetőségei:

Sinkovics Ádám, bázisintézményi koordinátor
email: ado.sinkovics@gmail.com és buddhistagimnazium@tkbg.hu

telefon: +3630978-4157 és +3672/379-413
 

 

A BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ FELAJÁNLOTT JÓ GYAKORLAT >>>

 

 

Bázisintézményi programok éves tervezete A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola alsószentmártoni telephelyén

Tanév 2020/21 - 2022/23 Tervezett programok Módszertan, munkaforma,
tervezett időkeret
Helyszín Célcsport

1. alkalom

A program lezajlott 2020.11.12-én

Szakmai nap: A „második esély” gimnáziumi programelemek bemutatása.

Nyelvhasználat, nyelvi hátrány és szociálisan hátrányos helyzet összefüggései, fejlesztési lehetőségei.

Meghívó a TKBG bázisintézményébe »

Előadás 1x45’

tanórai hospitálás 1x45’ (párhuzamosan több osztályban)

reflexiók 1x60’

Bázisintézményi bemutató óra 1.

Bázisintézményi bemutató óra 2.

Bemutató óra: mentoróra (pdf) »

Bemutató óra: Közelítés az iskola nyelvéhez (pdf) »

Bemutató óra: Közelítés az iskola nyelvéhez - óraterv »

TKBG bemutató óra (ppt) »

Alsószentmárton Hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)

2. alkalom

A program lezajlott
2020.12.11-én

Szakmai nap: A „második esély” gimnáziumi programelemek bemutatása.

Kulcskompetenciák fejlesztése a különböző tanórákon.

Meghívó a TKBG bázisintézményébe »

Előadás 1x45’

tanórai hospitálás 1x45’ (párhuzamosan több osztályban)

reflexiók 1x60’

- Bemutató óra - matematika »

- Bemutató óra - történelem »

- Kompetenciafejlesztés a matematika órán (ppt) »

- Kompetenciafejlesztés a természettudományos tantárgyakban (ppt) »

- A kulcskompetenciákról (ppt) »

Alsószentmárton Hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)
3. alkalom

Szakmai nap: A „második esély” gimnáziumi programelemek bemutatása.

IKT eszközök használata a tanórákon.

Előadás 1x45’

tanórai hospitálás 1x45’ (párhuzamosan több osztályban)

reflexiók 1x60’

Alsószentmárton Hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)
4. alkalom

A „második esély” gimnáziumi programelemek bemutatása, kiemelten a mentorrendszerünk bemutatása.

A társas és szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségei.

Előadás 1x45’

tanórai hospitálás 1x45’ (párhuzamosan több osztályban)

reflexiók 1x60’

Alsószentmárton Hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)
5. alkalom

Szakmai nap: A „második esély” gimnáziumi programelemek bemutatása.

A szociális munka lehetőségei a hátrányos helyzetű fiatalok fejlesztésében.

Előadás, pályaorientációs társasjáték bemutatása Alsószentmárton Hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)
6-7-8. alkalom

Továbbképzés
Lehetséges témák: Konfliktus-kezelés és az érzelmi intelligencia fejlesztése;

Eredményességet javító értékelés a tanórán;

Kooperatív tanulásszervezés az
iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében;

A tanulók komplex fejlesztése a végzettség nélküli iskolaelhagyás ellen - Személyre szabott differenciálással a lemorzsolódás ellen;

A tanulók komplex fejlesztése a végzettség nélküli iskolaelhagyás ellen - Digitális alapú módszerek.

PTE Neveléstudományi Tanszék meghívott előadóival Alsószentmárton Hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)
9. alkalom

Az iskolai közösségi szolgálat szerepe a fiatalok érzékenyítésében.

Saját modell bemutatása.

Előadás, szakanyagok megtekintése Alsószentmárton Hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)
10. alkalom

Az iskolai közösségi szolgálat szerepe a fiatalok érzékenyítésében.

Nyílt nap szervezése

IKSZ program megvalósítása Alsószentmárton Érdeklődő fiatalok (általános iskolások, középiskolások)
11. alkalom

Szakmai nap: A „második esély” gimnáziumi programelemek bemutatása:

- egészségtudatos gondolkodás kialakítása

- iskolapszichológusi szolgálat bemutatása

Előadás (saját és meghívott előadókkal) Alsószentmárton Hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó kollégák (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők)
12. alkalom A buddhizmus filozófiája a TKBG-ben. Előadás saját és meghívott előadókkal Alsószentmárton Pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, érdeklődők

 

  • hátránykompenzáció/inklúzió a gimnáziumban
  • saját készítésű tananyagok bemutatása
  • IKT alapú óratervezés és eszközhasználat pedagógusoknak